Địa chỉ: Thôn Giếng -Hòa Sơn
 09/04/20  Kỹ năng sống  59
Truyện tranh tiềm thức sẽ giúp các bé mầm non có thể tự kể những câu chuyện hay cho bố mẹ, cô giáo hay bạn bè cùng nghe từ đó tạo sự tự tin và tăng khả năng giao tiếp.